فیلم کوتاه هم در آقاموشن سناریو نویسی و ضبط می گردد و با بالاترین کیفیت توسط متخصصین این حوزه آماده تحویل می شود.