ساخت کلیپ و نماهنگ نیز همانند انواع دیگر طراحی‌های دیجیتال باید مسیر مشخصی را طی کند. ظرافت و دقت از عناصر مهم در ساخت و طراحی کلیپ و نماهنگ می باشد. با رعایت آن‌ها می‌ تواند به کیفیت بیشتر پروژه کمک کند. در ساخت کلیپ و نماهنگ شاید گوینده اتفاق یا داستانی را روایت کند و تصاویر مرتبط به آن داستان به نمایش گذاشته شود، یا خواننده مداحی یا شعری را خوانده باشد که مرتبط با یک مناسبت خاص مذهبی یا سیاسی در کشور یا جهان اسلام است، این کار به صورت ویدیو و عکس ادغام شده نمایش داده می‌شود.