موشن وایت برد نوعی موشن گرافیک است که تصاویر استاتیک را روی صفحه نمایشگر نشان می‌دهد و یک گوینده سناریو را به صورت سوم شخص بیان می کند که به طور همزمان با صحبت‌های گوینده نقاشی توسط دستی که در ویدیو وجود دارد کشیده می‌شود. این نوع ویدیو میتواند پس زمینه سفید داشته باشد