موشن گرافیک دو بعدی به مجموعه تصاویری گفته می‌شود که نیازی به حالت سه بعدی ندارند و با توجه به نام‌شان، در یک فضای دو بعدی قرار می‌گیرند. برای مثال، عموما لوگو‌ها، شماتیک و برخی طراحی‌ها و نقشه‌ها به صورت دوبعدی هستند.